Základní cíle spolku

Vtelno žije z.s.

Základními cíli spolku jsou: 

  • Propagace Vtelna a podpora rozvoje všech složek jeho ochrany a obnovy památek, krajiny a životního prostředí.
  • Rozvoj povědomí spoluobčanů o obecných etických principech, vztahu k tradicím, bližním a Vtelnu jako takovému.
  • Podpora zdravého způsobu života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální.